На вимогу статті 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» надаємо інформацію, необхідну для укладення договору про надання фінансової послуги:

ТОВ «ІНФІНАНС» надає фінансові позики фізичним особам в гривні на строк до 30 днів. Мінімальна сума кредиту становить 250,00 грн. Максимальна сума кредиту становить 20 000,00 гривень. В період дії акційної пропозиції, і за умови належного виконання зобов'язань, вартість фінансової послуги становить до 638,75 відсотків річних. При порушенні умов договору нараховується процентна ставка в розмірі 3,5 відсотка від суми заборгованості за кожен день такого порушення.

Додаткові послуги крім надання фінансової позики не надаються. Компанією не вимагається при отриманні клієнтами фінансових послуг будь яких додаткових сплат, платежів тощо.

Сплата податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги не передбачена, крім випадків визначених в законодавстві України.

Кредитний договір укладається на сайті Компанії в електронній формі. Порядок укладення кредитного договору відбувається згідно Правил надання фінансових послуг, які є невід’ємною частиною кредитного договору та які розміщено на Сайті. Кредитний договір укладається строком дії на 3 роки. Строк надання кредиту становить до 30 календарних днів. Мінімальний строк користування кредитом 1 календарний день. Процентна ставка за кредитним договором фіксована та не може бути збільшена без письмової згоди Клієнта. Внесення змін та доповнень до Кредитного договору оформлюється шляхом укладення між Сторонами додаткових угод до нього. Всі зміни, доповнення, додаткові угоди та додатки до Кредитного договору є невід’ємною його частиною. Договір припиняється належним виконанням сторонами його умов. Кредитний договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до кредитного договору.

Клієнт має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит Клієнт повідомляє Компанію у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України 'Про електронні документи та електронний документообіг') до закінчення 14 денного строку з дня укладення договору про споживчий кредит. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит Клієнт зобов’язаний повернути Компанії грошові кошти, одержані згідно з кредитним договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит.

Клієнт має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, за умови письмового повідомлення Компанію про намір дострокового повернення кредиту з оформленням відповідного документа. Клієнт у разі дострокового повернення кредиту сплачує Компанії проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.

Врегулювання спірних питань, що виникають в процесі надання фінансової послуги і захисту прав споживача, в тому числі і вирішення спорів в досудовому порядку, здійснюється в процесі письмового спілкування користувача з компанією (переговорний процес) засобами поштового / електронного зв'язку. Для листування використовується поштову адресу ТОВ «ІНФІНАНС» 01033, Україна. Київ, вул. Жилянська, д. 41 електронна пошта info@infinance.com.ua.

У випадку неможливості розв’язати спірні питання Клієнт має право звернутись до Регулятора за наступними реквізитами:

Реквізити органу, що здійснює держ. регулювання ринків фінансових послуг: Національний банк України, адреса: вул. Інститутська, 9, г.Кіїв-8, 01601, телефон: 0 (800) 505 240

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, адреса 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, телефон (044) 2791270

Компанія не пропонує фінансових послуг через інші фінансові установи.